اهل بیت علیهم السلام در آثار دکتر شریعتی
54 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی شریعتی کسی است که گاهی گمان می کنند او سالها از حق علی علیه السلام دفاع نموده و در راه ترویج و گسترش مکتب ناب اسلامی و راه اهلبیت علیهم السلام تلاش کرده است؛ اما حقیقت امر چیز دیگری را نشان می دهد ...