قد قتل المحسن ...
62 بازدید
تاریخ ارائه : 2/5/2014 1:09:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

قد قتل المحسن ...

     آمدند به پشت درب خانه و فریاد می زدند و علی علیه السلام را برای بیعت می خواندند. او خودش امام و خلیفه بود و اکنون که روزی را مشغول غسل و کفن رسول خدا صل الله علیه وآله شده بود، دیگران خلیفه ای تراشیده بودند و اکنون از او می خواستند که بیاید با او بیعت کند. کار به همینجا ختم نشد؛ کودتا گران بی حیا تر از این حرف ها بودند که فکرش را می کردیم. دیدند او برای بیعت نمی آید و در خانه مشغول جمع آوری قرآن است؛ دست به تهدید و بی آبرویی زدند. باز هم بی حیایی شان به همین جا ختم نشد؛ علی علیه السلام در فراق رسول خدا صل الله علیه وآله می سوخت و وظیفه اش که همان جمع آوری قرآن بود را انجام می داد؛ اما حرامیان دست بردار نبودند و تمام تلاششان این بود که علی علیه السلام را برای بیعت با خلیفه غاصب حاضر کنند. هیزم آوردند و خانه علی علیه السلام را تهدید به آتش کردند. تهدیدشان را عملی ساختند و خانه را به آتش کشیدند. سردسته حرامیان جلوتر آمد و می خواست به داخل خانه حمله ور شود؛ با لگدی سهمگین بر درب خانه کوفت؛ پشت در بانوی خانه باردار به پسری شش ماهه ایستاده بود. لگد حرامیان بر درب و بانوی باردار پشت درب؛ چنان شد که پسر شش ماهه جان داد ... قد قتل المحسن ...